Author: admin

Home / Articles posted by admin
Jasper Hardeman

Jasper Hardeman

Jasper Hardeman – Jasper is docent Natuurkunde op het Stanislascollege Dalton Delft. Naast docentschap heeft hij ervaring opgedaan op andere plaatsen binnen schoolorganisaties (o.a. schoolopleider, coach en MR lid). Buiten de eigen organisatie is hij betrokken geweest bij de Opleidingsschool Haaglanden en werkzaam als PLG leider (inductietrajecten en één rondom het professionele lerarenstatuut). Jasper is zowel doel- als mensgericht en zet zijn invoelend en analytisch vermogen in bij het doorgronden van uiteenlopende organisatie- en onderwijsvraagstukken.

‘In PLG’s werken aan de professionalisering van onderwijs en docenten, dat blijft mij boeien en inspireren. Als begeleider van PLG-Teams breng ik mensen en organisaties graag in beweging, bij voorkeur met een gezonde dosis enthousiasme, creativiteit en humor.’

Maarten Bruns

Maarten Bruns

Maarten Bruns – Maarten is PLG-ontwikkelaar, trainer en coach. Hij helpt scholen bij het opzetten en uitvoeren van professionele leergemeenschappen door docenten te trainen, de organisatie-inbedding te begeleiden en te zorgen voor het delen van PLG-ervaringen tussen scholen. Zijn ervaringen draagt hij bovendien graag uit tijdens workshops en symposia.

‘Langzamerhand is iedereen wel overtuigd van het nut van betere samenwerking tussen docenten in het onderwijs. Het lastige is om er ook echt invulling aan te geven. Hoe doe je het? Daarom hebben we de PLG-Teams ontwikkeld, een aanpak die houvast geeft in de praktische uitvoering. De onderwijsresultaten die ze opleveren en het plezier dat ze tijdens de bijeenkomsten uitstralen zijn voor mij de motiviatie om te streven naar PLG’s in elke onderwijsinstelling.’

Martin Bruggink

Martin Bruggink

Martin Bruggink – Martin is lerarenopleider bij de TU Delft. Hij begeleidt onder meer PLG’s met docenten-in-opleiding. De deelnemers wisselen uit over hun ervaringen op de (stage)school en werken gericht aan thema’s die voor hen relevant zijn. Martin heeft diverse PLG’s ondersteund over het begeleiden van startende leraren en geeft nu onder meer vorm aan een PLG over informatica-didactiek.

De docent is het meest bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Docenten willen graag werken aan de verbetering van hun onderwijs, maar dat is niet altijd makkelijk als je er alleen staat. PLG’s zijn een krachtige manier voor docenten om effectief samen te werken en direct hun eigen onderwijs te verbeteren. Daar werk ik graag aan mee.

Willem

Willem

‘Ik sta verbaasd over het effect van PLG’s. De deelnemers krijgen de kans om zich het onderwerp helemaal eigen te maken en dit te vertalen naar hun eigen school. Enigszins briljant is een understatement.’

Annet

Annet

De werkvormen die we gebruiken zijn eenvoudig maar toch zo krachtig. De kennis zit in de groep en die wordt met behulp van de ECM-methode ten volle benut.

Jeanette

Jeanette

Ik heb veel geleerd van de andere deelnemers in deze PLG. Ik heb een veel beter beeld van hoe zij de dingen aanpakken en kan ook veel toepassen op mijn eigen school. Dit is veel beter dan een traditionele training.